Cookie policy

Ons cookiebeleid


Deze cookieverklaring ("Verklaring") legt uit in welke omstandigheden en waarom Alural Belgium/Alural Lummen ("wij", "ons", "onze") cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt wanneer u onze website www.alural.be gebruikt.

We kunnen deze Kennisgeving periodiek en naar eigen goeddunken wijzigen. Wanneer we dit doen, stellen we een bijgewerkte versie voor u beschikbaar via onze website en wordt u gevraagd opnieuw in te stemmen met de bijgewerkte versie van deze Kennisgeving. Houd er rekening mee dat onze website links naar andere sites en services kan bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken, privacyverklaringen of inhoud met betrekking tot deze andere sites.


Wat zijn cookies?


Websites bevatten stukjes gegevens, "cookies" genaamd, die in het geheugen van je browser kunnen worden opgeslagen. Sommige zijn nodig om de website van een bedrijf te laten functioneren, andere worden gebruikt om je digitale reis te volgen en uw online ervaring aan te passen - niet alleen op hun webpagina's, maar ook op andere domeinen.

Dankzij je persoonlijke en activiteitsgegevens leren websites je interesses kennen, wat ze bijvoorbeeld gebruiken om relevantere reclame te genereren. De meeste websites bieden je de mogelijkheid om verschillende soorten cookies te aanvaarden of te weigeren om je ervaring nog te verbeteren.


Wie is verantwoordelijk voor het plaatsen en verzamelen van deze cookies of het gebruik van vergelijkbare technologieën?


Alural Belgium/Alural Lummen, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Jozef de Blockstraat 69 2830 Willebroek België/Dellestraat 16 3560 Lummen, België en ingeschreven in het RPR/RPM Antwerpen, afdeling Antwerpen onder registratienummer (BTW) BE 0422.884.762/BE 0449.628.652 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze Verklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals hierin beschreven, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar website@alural.be.


Strikt noodzakelijke cookies


Over het algemeen worden noodzakelijke cookies gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten werken. Ze zorgen ervoor dat je toegang krijgt tot alle inhoud, zelfs tot beveiligde delen van de website, en dat je alle beschikbare functies zonder problemen kunt gebruiken.

Dit type cookie traceert je digitale gegevens niet, maar weet dat je er automatisch mee instemt wanneer je de website van Alural Belgium/Alural Lummen bezoekt.


Analytische cookies


Analytische cookies houden in de gaten hoe je de specifieke website gebruikt. Ze zijn niet noodzakelijk, maar ze helpen bedrijven om mogelijke problemen op te sporen en ze geven aan welke inhoud al dan niet nuttig is. Alle informatie wordt anoniem gehouden en wordt gebruikt om de algemene functies van de website te verbeteren.

Analytische cookies op de Alural Belgium/Alural Lummen website omvatten ook cookies van analytische diensten van derden.


Marketing cookies


Deze cookies volgen uw online activiteiten, zowel op onze website als op andere websites, om u online advertenties aan te bieden die perfect op je interesses zijn afgestemd.

Merk op dat cookies van derden op de Alural Belgium/Alural Lummen website ook kunnen worden gedeeld met andere organisaties en adverteerders.


Social media cookies


Onze website bevat meerdere knoppen waarmee u onze inhoud kunt delen op alle socialemediaplatforms van Alural Belgium/Alural Lummen.

Als u op een van deze knoppen drukt, of als u met ons communiceert op online platforms zoals Facebook, LinkedIn, Instagram of Pinterest, worden onze sociale media-cookies geactiveerd om uw activiteit bij te houden.

Weet dat sociale netwerken uw acties met deze cookies registreren en de informatie kunnen gebruiken om u gerichte advertenties te sturen. Raadpleeg de privacyverklaringen van elk van de respectievelijke platforms om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken:


Voor Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Voor LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Voor Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/? locale=en_US&cms_id=519522125107875&maybe_redirect_pol=false

Voor Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy


U begrijpt dat, als u instemt met ons gebruik van cookies voor sociale media, u ook instemt met de manier waarop deze externe aanbieders van sociale media uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken die zijn verzameld via cookies en plug-ins.


Cookievoorkeuren


Door aan te geven met welke soorten cookies u instemt en welke u weigert, helpt u onze website om de look en feel te optimaliseren voor een optimale browse-ervaring. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen en uw toestemming intrekken.< /p>

Je kunt cookies die op je apparaat staan altijd verwijderen. De instructies voor het verwijderen van cookies verschillen per browser. Raadpleeg de instructies voor de meest gebruikte browsers:


Internet Explorer: https:// support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge: https: //support.microsoft.com/nl-nl/windows/microsoft-edge-browsegegevens-en-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en -US/kb/cookies-website-voorkeuren inschakelen en uitschakelen

Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265


Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u verzamelen?


Serviceproviders – We vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derde partijen om ons te helpen bij het leveren van de website en de bijbehorende services. Uw persoonsgegevens worden overgedragen aan deze dienstverleners voor zover dit nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen.

Wanneer we cookies, plug-ins of vergelijkbare technologieën van derden gebruiken, worden uw persoonsgegevens ook met deze derden gedeeld. Zie de secties hierboven voor elke categorie cookies waar dit kan gebeuren.


Overdracht naar derde landen- Uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. We hebben de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen getroffen zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, met name door de nodige overeenkomsten op te stellen op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.


Jouw rechten


Recht van toegang - U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen, moet u aangeven welke persoonsgegevens u wilt inzien. Wij behouden ons het recht voor om voor meerdere opeenvolgende aanvragen administratiekosten in rekening te brengen. We behouden ons ook het recht voor om verzoeken te weigeren die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Recht op rectificatie - U hebt het recht om kosteloos rectificatie te vragen van persoonsgegevens die onjuist zijn. Als een verzoek om rectificatie wordt gedaan, moet dit vergezeld gaan van bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor rectificatie wordt gevraagd.

Recht op verwijdering - U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens als (a) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking overblijft; (b) we wettelijk verplicht zijn om ze te wissen; (c) u heeft met succes gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken; (d) ze zijn niet langer nodig met het oog op de hierboven beschreven doeleinden of (e) de verwerking is onrechtmatig. U dient er echter rekening mee te houden dat wij een verzoek tot verwijdering toetsen aan:


a) onze doorslaggevende belangen of die van een derde partij, voor zover toegestaan door de wet;

b) wettelijke of regelgevende verplichtingen of overheids- of gerechtelijke bevelen.


In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer (a) u de juistheid van dergelijke gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, of (c) de gegevens niet langer nodig voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u hebt het nodig om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Recht van bezwaar - U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, maar u moet de ernstige en legitieme redenen die verband houden met uw specifieke omstandigheden die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen, toelichten. Deze uitleg is niet nodig als u zich verzet tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die u ons digitaal heeft verstrekt met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbaar formaat.

Recht om toestemming in te trekken - Als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze op elk moment intrekken.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen - Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar website@alural.be voor alle zaken met betrekking tot de rechten van betrokkenen. Een e-mail waarin om de uitoefening van een recht wordt gevraagd, mag niet worden opgevat als instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover deze verwerking verder gaat dan nodig is om uw verzoek te verwerken.

In dat verzoek moet duidelijk worden vermeld en gespecificeerd van welk recht u gebruik wilt maken en de redenen daarvoor, indien wettelijk vereist. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Dit vragen wij om te voorkomen dat onbevoegden misbruik maken van uw rechten.

We zullen u onverwijld op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen op het e-mailadres vermeld in de eerste alinea van dit artikel. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https: //www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Benieuwd welke oplossing wij voor u kunnen bieden?

Bent u op zoek naar specifieke oppervlaktebehandelingen voor uw project. Wenst u meer info naar mogelijke systemen in voorbehandelen, coaten of anodiseren van aluminium, wij staan graag voor u klaar.

Vraag naar info