Milieucharter

Milieucharter / Milieubeleid

Alural Belgium behaalde op 16 juni 2014 voor de derde keer het milieucharter provincie Antwerpen.  Een erkenning van vergaande en volgehouden inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Het milieucharter is een initiatief van VOKA Kempen en Mechelen in samenwerking met de provincie Antwerpen. Het doel is om bedrijven en organisaties te stimuleren om hun bestaande milieusituatie te verbeteren. Een proactief milieubeleid leidt immers tot een beperkte milieubelasting en geeft een beter inzicht in de ecologische prestaties van een bedrijf.

Alural Belgium heeft hat afgelopen jaar concrete acties uitgevoerd rond interne communicatie, duurzame mobiliteit, milieucommunicatie, en een verbeterd ketenbeheer. Ook werd er een studie uitgevoerd met als doel het energieverbruik verder te optimaliseren. Er werden in totaal maar liefst 5 actiepunten uitgevoerd die allen positief geëvalueerd werden door een  commissie, samengesteld uit deskundigen van LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie), OVAM, VMM, Provincie-bestuur Antwerpen , Agentschap Ondernemen, VOKA Mechelen, VOKA Kempen en externe deskundigen.

Kort samengevat: missie geslaagd! De Kamer van Koophandel en de provincie Antwerpen zijn dezelfde mening toegedeeld en vandaar dat we met enige trots en fierheid het milieucharter 2013 hebben mogen ontvangen. 

Bovendien werd een nieuwe intentieverklaring ondertekend en zette de evaluatiecommissie reeds het licht op groen voor deelname aan de volgende cyclus. Hierdoor verbindt Alural Belgium zich er opnieuw toe om minimaal 3 goedgekeurde milieuactiepunten in de praktijk om te zetten.

Voor meer informatie rond het milieucharter provincie Antwerpen zie:

http://www.provincieantwerpen.be/leefomgeving/milieu/duurzaam_ondernemen/mvo_milieucharter/

 

Certificaat Milieucharter 2012

Certificaat Milieucharter 2013